Ինքնուրյուն աշխատանք մաթեմատիկայից

1. Շարունակի՛ր կատարել ըստ օրինակի:

Օրինակ՝ 125 = 1 հարյուրյակ + 2 տասնյակ + 5 միավոր

271 =2հարյուրակ+7տասնյակ+1միավոր

367 =3հարյուրակ+6տասնյակ+7միավոր

409 =4հարյուրակ+0տասնյակ+9միավոր

2. Գրի՛ր, թե ո՞ր թիվն է:

1 հարյուրյակ + 4 տասնյակ + 6 միավոր =146

7 հարյուրյակ + 1 տասնյակ + 3 միավոր =713

3 հարյուրյակ + 2 տասնյակ + 5 միավոր =325

5 հարյուրյակ + 5 տասնյակ + 9 միավոր =559

1 հարյուրյակ + 0 տասնյակ + 1 միավոր =101

3. Թվերը գրի՛ր թվանշաններով:

Օրինակ՝ չորս հարյուր քսանմեկ = 421

ա) Ինը հարյուր յոթ –907

բ) յոթ հարյուր իննսունինը –790

ա) երեք հարյուր յոթանասուն –307

ա) երկու հարյուր ութսունութ –280

ա) ութ հարյուր ութ –808

ա) վեց հարյուր տասնյոթ –617

4. Տրված թվի թվանշաններով կազմի՛ր այլ եռանիշ թվեր:

5,8,1

581, 518, 815, 851, 158, 185,

5. Հաշվի՛ր արտահայտությունների արժեքները:

380 – 40 + 20 =360

380 – (40 + 20) =320

20: 4 x 5 =25

20: (4 x 5) =1

49 – 42 : 7 =43

(49 – 42) : 7 =1

6. Լուծի՛ր խնդիրը:

Մեր դասարանում սովորում է 7 աղջիկ, որոնք 10-ով քիչ են տղաներից: Քանի՞ սովորող կա մեր դասարանում:

լուծում

7+10=17 Տղաներ

17+7=24 Միասին

Պատասխան՝ 24 հոգի միասին    

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s